Domki Letniskowe Martynka w Niechorzu

Regulamin

Domki Martynka w Niechorzu

§ 1
Na terenie ośrodka obowiązuje doba hotelowa i trwa od godz. 15.00 do godz. 10.00 dnia następnego oraz cisza nocna w godz. 22.00 do 7.00.

§ 2
W dniu przyjazdu pobieramy kaucję zwrotną w wysokości 200 złotych.

§ 3
Goście zobowiązani są do dopełnienia wszelkich formalności meldunkowych oraz uregulowania należności za cały pobyt z góry niezwłocznie po przyjeździe.

§ 4
Nie pojawienie się Gościa w ośrodku bez wcześniejszego powiadomienia do godz. 22.00 w dniu zakwaterowania jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu oraz utratą zadatku.

§ 5
Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 30% ceny pobytu w terminie 2 dni od momentu rezerwacji.
Zadatek jest bezzwrotny.

§ 6
Pobieramy opłatę klimatyczną uregulowaną w/g stawek gm. Rewal.

§ 7
W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów a także przyrządzanie aromatycznych potraw takich jak smażenie ryb itp.

§ 8
Obowiązuje przestrzeganie przepisów o Ochronie Przyrody, BHP i P. poż.

§ 9
Zabrania się korzystania z własnych grzejników elektrycznych.

§ 10
Naszym Gościom nie zapewniamy ręczników, środków czystości i higieny osobistej.

§ 11
Wykupiony pobyt w ośrodku nie stanowi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków przebywających w nim osób oraz kradzieży i zniszczenia mienia należącego do wynajmujących. Właściciel ośrodka Domki Letniskowe Martynka
nie ponosi za to odpowiedzialności.

§ 12
Korzystanie z placu zabaw dozwolone jest tylko dla dzieci pod opieką osoby dorosłej, na własną odpowiedzialność.

§ 13
Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za przedmioty, rzeczy, pozostawione bez opieki na terenie obiektu.
Obowiązek zabezpieczenia własnych rzeczy spoczywa na ich właścicielach.

§ 14
Gość ponosi odpowiedzialność za spowodowanie uszkodzeń lub zniszczenie majątku ośrodka Domki Martynka.

§ 15
Przed wymeldowaniem Gość zobowiązany jest do pozostawienia czystości w domku
(wymycia naczyń, wyniesienia śmieci, wyczyszczenia grilla) oraz zdjęcia pościeli.
W przypadku pozostawienia nieczystości zostanie potrącona kwota 100 zł z kaucji.
Na terenie ośrodka obowiązuje segregacja śmieci.

§ 16
Każda osoba łamiąca regulamin zostanie poproszona o opuszczenie terenu ośrodka bez zwrotu opłaty za pobyt.

§ 17
Osoby odwiedzające naszych Gości (po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielem obiektu), mogą przebywać w domku do godziny 22.00.
Przebywanie tych osób po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego domek na odpłatne dokwaterowanie tych osób, tj. opłata w wysokości 50 zł za każdą osobę.

§ 18
Zwierzęta akceptujemy po wcześniejszym uzgodnieniu (odpłatnie).

§ 19
Na terenie Domków Martynka pies musi posiadać kaganiec i być wyprowadzany na smyczy.

§ 20
Obowiązuje zakaz zostawiania zwierząt samych w domku.

§ 21
W cenie pobytu udostępniamy 1 miejsce parkingowe.

§ 22
W przypadku przerwania pobytu przez Gościa w jego trakcie, nie przysługuje mu prawo do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres.

§ 23
Wszelkie uwagi prosimy zgłaszać w dniu przyjazdu.

§ 24
Zwrot kaucji następuje po sprawdzeniu stanu domku.

§ 25
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje kierownictwo Domków Letniskowych Martynka.
Cennik Domków Martynka w Niechorzu